Missie en visie

Mercy Ships is een christelijk goed doel met een duidelijke missie: in navolging van Jezus hoop en genezing brengen aan de allerarmsten in de wereld; ...omdat ieder mens kostbaar is.

Visie
Mercy Ships streeft ernaar, in navolging van Jezus, het toonbeeld van liefde in actie te worden door hoop te geven en genezing te brengen.

Missie
Mercy Ships Holland wil mensen en middelen inzetten ter ondersteuning van het internationale werk van Mercy Ships. Mercy Ships wil, in navolging van Jezus, hoop geven en genezing brengen aan kansarme mensen in de allerarmste ontwikkelingslanden omdat ieder mens kostbaar is.

Kernwaarden
Compassie
Naastenliefde is wat ons drijft om ons werk te doen.

Bijbelse normen en waarden
Onze belangrijkste motivatie om anderen te helpen is het voorbeeld van Jezus volgen.

Kwaliteit
We streven naar uitmuntendheid in alle lagen van ons werk, zodat we hoogwaardige zorg kunnen aanbieden van dezelfde kwaliteit als in de westerse wereld. Iedereen verdient goede zorg ongeacht ras, geslacht, geboorteplaats of religieuze achtergrond.

Integriteit
We streven in al ons handelen naar eerlijkheid, transparantie en betrouwbaarheid.

Verantwoordelijkheid
Wij geloven dat als je in staat bent om een ander te helpen, je dat moet doen; ...omdat ieder mens kostbaar is. Wij hebben het voorrecht om in een welvarend land te leven maar moeten onze verantwoordelijkheid nemen om andere, minder ontwikkelde landen te helpen, binnen onze capaciteiten. Ieder mens is gelijk en hoort als gelijke te worden behandeld. Daarom verlenen wij medische- en ontwikkelingshulp aan de hulpbehoevenden in de allerarmste ontwikkelingslanden.